POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH PROJEKTOVÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

Služby

Zaměření firmy 

 • studie proveditelnosti
 • průmyslové stavby
 • občanské stavby
 • inženýrská činnost
 • provozy s nebezpečím výbuchu
 • výkon technického dozoru staveb

Architektura 

 • architektonické návrhy staveb
 • vizualizace staveb
 • modely staveb

Projektová dokumentace 

 • projekty k územnímu řízení
 • projekty ke stavebnímu povolení
 • zadávací dokumentace staveb
 • realizační dokumentace
 • energetické štítky budov

Inženýrská činnost 

 • obstarání územního rozhodnutí
 • obstarání stavebního povolení
 • obstarání zkušebního provozu
 • obstarání kolaudace staveb

Specializace 

 • statika staveb
 • požární posouzení staveb
 • zdravotechnická instalace
 • vzduchotechnika
 • vytápění
 • měření a regulace
 • stavební a technologická elektrika
 • projekty strojní a technologické
 • posouzení vlivu na životní prostředí
 • výkon autorského dozoru


Webdesign Estetica s.r.o.

© Copywright 2012 CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o.