KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY

 • Komplexní projekční služby ve všech stupních projektové dokumentace
 • Průmyslové a občanské stavby
 • Technologické stavby v oblasti energetiky, teplárenství a chemického průmyslu
 • Projektování v BIM
 • Zajištění generálního projektanta stavby a hlavního inženýra projektu
 • 3D vizualizace
 • Statické výpočty
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Protokoly o určení vnějších vlivů

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • Vyjádření správců sítí
 • Vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • Vyřízení územního povolení
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Povolení předčasného užívání stavby
 • Kolaudace stavby
 • Zastupování stavebníka při jednání s úřady

PORADENSKÁ ČINNOST

 • Koordinátor BOZP
 • Technický dozor stavebníka
 • Poradenská činnost při přípravě projektu
 • Technická pomoc při výstavbě a provozu technických zařízení
 • Posouzení EIA

Plánujete realizaci stavby nebo technického celku?

Využijte naše komplexní projekční a konzultační služby